Cesta za starou čarodějnicí

Poslední dubnový den byl pro děti druhých tříd, 2.A, 2.B a 2.C  velmi neobvyklý. Místo učení prožily dopoledne plné kouzel, čarování a jiných dovedností. Do školy přicházeli kouzelníci, čarodějové a čarodějnice a těšili se, co že je to všechno dnes čeká.

 

Samozřejmě cesta za starou čarodějnicí ! Ale kde je ? Kde ji hledat ? Kouzelné indicie jsou ukryty v několika  úkolech, které museli malí čarodějové splnit, aby cestu našli.

  

Všem se to nakonec podařilo, stará čarodějnice čekala na děti až v suterénu školy, kde jim předala Čarodějnický glejt  a něco kouzelného na zub.

  

Také dnešní den byly předány tyto řády : Řád kouzelného prstenu za nejlepší kouzlo, Řád staré čarodějnice za masku a Řád strašlivého účesu . Nakonec všichni nasedli na svá košťata a odletěli neznámo kam 

J                                                                                                                                 

                                                            Text: Iva Hoferková

                                                             Foto : Romana Vychronová

 

 

Následující

Archivy