Evropská unie očima dětí

Žáci pátých tříd se v květnu zúčastnili výtvarné soutěže s námětem „Evropská unie a život v ní očima dětí“. Měli za úkol navrhnout  a nakreslit plakát, který by vyjadřoval jejich představu o životě v EU – spolupráci, cestování, nakupování,  zaměstnání.

  

Kresbě plakátu předcházela beseda s třídním učitelem o vzniku a významu EU, kdo je členem tohoto seskupení, jakým způsobem EU zlepšuje náš život, ve kterých oblastech, např. životní prostředí, pracovní příležitosti, cestování a nakupování, svoboda, udržení míru se sousedy a celým světem.

  

Výsledné práce byly nápadité, zdařilé. Ze 40 plakátů byly vybrány čtyři, jejichž autoři obdrželi věcnou odměnu. Z 5. A byla vybrána práce žákyně Ivety Káňové a Nikoly Chalupové. V 5. B byli úspěšní Jan Smékal a Hana Poledníková.

  

 Gratulujeme!  

                                                                           Milena Rajnochová

 

   

 

 

Nejnovější příspěvky
Archivy