Návštěva třeťáků v mateřské škole

Naše třída 3.C navázala od září spolupráci s MŠ Jiráskova s oddělením Kašpárek. Žáci malým dětem zarecitovali básně o zvířátkách a připravili si k nim plno pěkných a veselých obrázků.

 

  

 

Poté si vyzkoušeli hru Hádej, hádej, hadači, při které si procvičili své smyslové schopnosti. Při všech úkolech jsme se všichni pobavili a rozloučili jsme se společným zpěvem dětských písní za doprovodu klavíru.

 

  

 

Kašpárci dostali od kamarádů ze školky papírové zvířátko a na oplátku nám darovali dráčka Mráčka.

 

 

 

Všem se nám setkání líbilo a těšíme se na další, které proběhne v prosinci u nás ve škole.

                                                                      text a foto: M. Banovcová

Archivy