Halloween party

Halloween je svátek slavený 31.října, většinou dětmi, které se oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu se slavným pořekadlem Trick or treat (Koledu nebo Vám něco provedu), koledují sladkosti a chodí navštěvovat sousedy, aby je vystrašily.

 

 

 

Tradičními symboly halloweenu jsou speciálně vyřezané dýně se svíčkou uvnitř, také čarodějky, duchové, černé kočky, košťata, příšery, kostlivci atd. Téměř všechny z výše jmenovaných mohl potkat ten, kdo se zúčastnil 27. října halloween party v Kofola music klubu. 

 

  

 

 Tuto akci pořádá naše škola již několikátý rok a vždy se setkala s velkým ohlasem všech přítomných. Letos si žáci třetích a čtvrtých tříd  užili nejen spoustu zábavy, ale také prokazovali svou zručnost, odvahu a znalosti v oblasi anglického jazyka.

 

  

 

V rámci soutěžního dopoledne byla vyhlášena i soutěž masek, která byla pro porotu těžkým oříškem. Všichni soutěžící totiž měli masky tak originální, že bylo náročné rozhodnout o vítězi.Tím se stal nakonec Pepík Chytil ze 4.A. Gratulujeme!

 

  

 

Děti byly za svou snahu a píli odměněny sladkostmi a nápoji, které věnovala Kofola, a.s.

 

   

 

Závěrem bychom rádi poděkovali všem, kteří přispěli k úspěšné realizaci této akce- především žákům třídy  9.M pod vedením p. učitelky A. Dlabajové a M. Miketové, p. Martinu Hradečnému za poskytnutí sálu v Kofola music clubu, společnosti Kofola a.s. za sponzorský dar (pitíčka JUPI), třídním učitelům třetích a čtvrtých tříd a všem ostatním, kteří se na akci podíleli. 

                                                                             Text:   Petra Havlíčková  

Přání na Halloween

Přeji ti vše nejlepší,

Dnes svátek je tvůj největší.

Jedovatosti měj dosti,

Nepolámej si dnes kosti.

Každá čarodějnice utrpení skýtá,

Ať ti to dnes v noci lítá

Nejnovější příspěvky
Archivy