Za prvňáčky přišly postavy z říše pohádek

V rámci dramatické výchovy šli žáci šestých tříd navštívit prvňáčky.Nachystali si pro ně představení, v němž se naši nejmladší žáci dozvěděli něco o pohádkách, o jejich nadpřirozených bytostech, kouzelných předmětech, ale také o spisovatelích.

  

 Již v úvodu bylo zřejmé, že jsme se ocitli v říši pohádek, neboť všichni účinkující vstupovali do 1.C vždy po jednom v převlečení za některou z pohádkových postav. Jakmile někdo z dětí uhádl, o kterou postavu se jedná, přišla do třídy další postava. Nakonec se objevila známá večerníčková dvojice Pat a Mat. Tito dva „kutilové“ celé vystoupení moderovali a zároveň zjišťovali, co všechno prvňáčci o pohádkách vědí.

  

 No a co by to bylo za pohádkové vystoupení bez pohádky……….   vlk, myslivec, babička, Karkulka sklidili velký potlesk

  

 Odměnou všem žákům 6. tříd, kteří se na vystoupení podíleli, byla písnička dětí z 1.C za kytarového doprovodu paní učitelky.

 

text a foto: S. Seidlová

 

Nejnovější příspěvky
Archivy