Bouráme hranice aneb spolu, ne jen vedle sebe

Název projektu:   Bouráme hranice aneb spolu, ne jen vedle sebe                                                Burzymy granice, czyli razem, nie tylko obok siebie

Poskytovatel dotace:  Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Název dotačního programu: „ Česko-polské fórum“

Výdaje na projekt celkem:   117 800 Kč

Z toho dotace MZV ČR:          82 320 Kč

Cíle projektu:

·         Nový projekt, který podpoří rozvoj spolupráce mezi školními parlamenty a připraví je na dlouhodobou spolupráci

·         Vzájemná setkání

·         Vytvoření dokumentu o Společných akcích a Polsku a ČR

·         Společnými zážitky sblížit děti

·         Umožnit  dětem poznat kulturu a historické památky jiné země

·         Rozvinout spolupráci školních parlamentů 

Popis projektu:

Jednodenní návštěva Publiczne Gimnazjum nr 1 w Prudniku spojená s prohlídkou Prudniku, návštěvou radnice a setkání s přestaviteli města, a členem polského sejmu. Jednodenní návštěva polských dětí v Krnově spojená a návštěvou radnice, seznámení s představiteli města a poslancem českého parlamentu. Prohlídka Starého hliniště Společný výstup na Biskupskou kupu. Dvoudenní návštěva PLR spojená s prohlídkou Oswětimi, Krakowa. Žáci navštíví muzeum koncentračního tábora Oswětim a Birkenau, prohlédnou si historické centrum Krakowa, a Wawel, druhý den navštívi Wieliczku a solné doly. Dvoudenní návštěva polských dětí v ČR, spojená s prohlídkou historického jádra Olomouce, Svatého Kopečku, areálu Hradu Bouzova. Druhý den prohlídka  Javořických jeskyní a výrobny sýrů v Lošticích. Vzájemné návštěvy při organizování sympozií na dané téma a soutěží organizovaných jednotlivými školami.  Zpracování dokumentů o jednotlivých akcích. Zpracování dokumentu o návštěvě historických památek Polska. Zpracování dokumentu o návštěvě historických památek České  republiky. 

 

Vedoucí projektového týmu:   Mgr. Hana Wiedemanová

 

 

 

Nejnovější příspěvky
Archivy