Vytvoření a ověření komplexního programu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Název projektu:

Vytvoření a ověření komplexního programu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Doba trvání projektu: od 1. ledna 2010 do 30. června 2012.

Pozice školy v projektu: partner

Předkladatel projektu:     Reintegra      www.reintegra.cz                  

Hlavním cílem projektu je zajistit rovné příležitosti ke vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Specifickým cílem projektu je vytvoření a ověření komplexního programu podpory pro žáky se sociokulturním znevýhodněním, který je zaměřený především na odstranění bariér ve výuce, v přístupu ke vzdělání a na prevenci předčasného odchodu těchto žáků ze systému vzdělávání. 

Komplexní program podpory je složen ze 4 modulů:

1. Rozšíření nabídky asistenčních služeb.

2. Prevence předčasného odchodu ze systému vzdělávání.

3. Rozvoj informačních a komunikačních dovedností.

4. Podpora vzdělávání pedagog. pracovníků. 

Cílovou skupinou projektu jsou:

·         žáci základních škol se speciálními vzdělávacími potřebami

·         pracovníci škol

·         rodiče žáků

 

Seznam a časový plán aktivit

 

Popis jednotlivých aktivit

 

Koordinátoři projektu ve škole:   Mgr. Karel Handlíř, Mgr. Hana Wiedemanová

 

Odkazy:

http://www.reintegra.cz/reintegra/eu_zaci_info.htm

http://www.moje-devitka.blogspot.com/

 

  

 

Archivy