Spolu ne jen vedle sebe

28. dubna 2010 jsme navštívili partnerskou školu Publiczne Gimnazjum nr 1 w Prudniku im. Kardynala Stefana Wyszyňskiego, abychom projednali podrobnosti společného dvoudenního vzdělávacího zájezdu do Oswietimi a Krakowa, který připravujeme na 14. – 15.červen 2010.

  

Zatímco jsme domlouvali ubytování, dopravu a počty dětí, které se zájezdu zúčastní, vyslali jsme dva naše fotografy, aby si partnerskou školu prohlédli a vyfotili. Možná se budete divit, že na fotkách nejsou žáci, ale ti v té době vykonávali závěrečné srovnávací zkoušky.

  

Michal Zábrodský a Standa Maštera z 8. B třídy školu nafotili a výsledkem je prezentace, díky které se s partnerskou školou můžete seznámit i vy.

  

 

Text: H. Wiedemanová

Foto: M. Zábrodský, S. Maštera

Nejnovější příspěvky
Archivy