Za poznáním do jarní přírody.

Teplý a slunečný den využily děti ze školní družiny a vyšly si společně v sobotu 24.4. 2010  na přírodovědnou poznávací vycházku. Trasa vedla směrem na Ježník-rozhlednu a zpět přes Ježkův palouček ke škole. Sešlo se celkem 48 malých turistů, kteří se s batůžky na zádech vydali prozkoumávat jarní přírodu.

  

Cestou poznávali a určovali květiny,lesní plody,keře a stromy. Po výstupu na rozhlednu se děti posilnily svačinkami od maminek a společně  jsme sešli dolů na Ježkův palouček, kde čekal děti přírodovědný testík a vyhodnocení společně stráveného dne.

  

Po řádném vydovádění se na prolézačkách, houpačkách a lanové dráze, děti dostaly na památku medaili za vzorné splnění všech úkolů a nechyběla ani sladká odměna. Pobyt na paloučku se dětem velmi líbil a jen s velkými obtížemi jsme se řadili ke zpáteční cestě ke škole, kde na malé turisty čekali jejich rodiče.

 

text a foto: B. Šrubařová 

 

Nejnovější příspěvky
Archivy