Den ochrany člověka za mimořádných situací

V pátek se škola proměnila v cvičiště. Celý den jsme věnovali tématu „Ochrana člověka za mimořádných situací“.

  

 Zopakovali jsme si zásady chování při vyhlášení varovných signálů, krizová telefonní čísla, objasnili si základní pojmy a způsoby chování při živelných pohromách jako jsou povodeň nebo požár.

  

Žáci se pod vedením učitelů věnovali také problematice úniku a označení chemických látek, nebo jak se chovat při jaderné havárií.

  

Velký důraz byl dán na teorii a hlavně praktické činnosti při první pomoci, kde nám velmi pomohly paní učitelky se svými žáky s SPgŠ a SZŠ v Krnově, kteří zajistili praktický nácvik.

  

Tématický den pak byl uzavřen cvičnou evakuací školy a simulovaným požárem v učebně chemie, ke kterému přijeli i krnovští hasiči, kteří v závěru ukázali žákům své vybavení a techniku.

  

Kosteleckým hasičům, žákům i pedagogům SPgŠ a SZŠ v Krnově děkujeme za pomoc s realizací.

 

foto: J. Tydlačka, text: K. Handlíř

Archivy