Začali jsme bourat hranice…

 Společně s dětmi z partnerské školy jsme vstoupili do našeho  projektu  „Bouráme hranice  aneb spolu, ne jen vedle sebe“  a začali tak bourat pomyslné hranice mezi zeměmi, národy, školami , dětmi  i  jazyky. V pondělí  14.6.2010 jsme se vydali na poznávací zájezd do Polska. V Prudniku přistoupili do autobusu zpočátku nesmělá děvčata a chlapci z partnerské školy a pokračovali jsme směrem do Oswietimi.  Náladu nám nepokazilo ani deštivé počasí.

  

Nad Oswietimí se déšť umoudřil a my jsme si mohli prohlédnout  místa bývalého vyhlazovacího tábora  Oswietim a Birkenau. Odehrávaly se zde pro nás nepochopitelné věci a toto místo na nás silně zapůsobilo. 

 

  

 Po prohlídce jsme se vydali do třetího největšího města Polska – historického Krakowa. Ubytovali jsme se v hostelu nedaleko královského hradu Wawel a vydali se na rynek (náměstí).

  

Prohlédli jsme si centru, Mariánský kostel, sukenici (tržnici) a vydali jsme se do starého židovského města Kazimieř. Našli jsme několik synagog, nebyly však otevřené. Na volném prostranství u jedné z nich jsme si zahráli seznamovací hru a více jsme se s kamarády z Polska seznámili.

  

        Večer nás čekala společná práce . V česko-polských skupinkách jsme přemýšleli nad tím, co jsme za celý den viděli a své myšlenky zaznamenávali  do projektů.  ANDREJKA  nás zpovídala do kamery, jak na nás celý den zapůsobil

  

V úterý ráno jsme se po vydatné snídani vydali na prohlídku sídla polských králů Wawelu. Bylo to nesmírně zajímavé a my jsme dokonce pomalu začínali rozumět tomu, co nám o Wawelu vyprávěl Křešek (polský chlapec).

 

Cestou na rynek jsme ještě navštívili  polskou univerzitu, jen o něco mladší něž je naše Karlova univerzita v Praze.  Okouzlili nás trubači na věžích a živé sochy na náměstí.

  

       Pak už nás čekal autobus a cesta pokračovala do solných dolů ve Wieliczce. Neuvěřitelné sochy, kaple a nádherné prostory a to vše ze soli nás uchvátilo  tak, že na zemský povrch ven jsme vyšli asi po třech hodinách.

 

     Cestou domů jsme si s polskými kamarády vyměnili  kontakty a už se těšíme na další společnou akci, která nás čeká v září. Tentoktrát ukážeme polským kamarádům  krásy České republiky.

Archivy