Stromy jako domy

 V úterý 22.6.2010 navštívily děti z I. a II. oddělení ŠD výstavu v Městském muzeu, kde byly stromy prezentovány prostorovými exponáty, jako domovy pro další živé organismy. Byly zde vystaveny hlavně exponáty vypreparovaných lesních zvířat, které vypadaly jako skutečné a dětem se velmi líbily.

  

 Děti zde viděly zvířata, se kterými se v přírodě mohou jen velmi zřídka setkat. Zpestřením celé výstavy byly různé úkoly, které děti formou soutěže plnily.

  

 Nejvíce je však zaujal mikroskop, pod kterým sledovaly motýly,brouky a jiný hmyz. Pozornost dětí zaujal také monitor s obrázky savců a ptáků, který napodoboval hlasy zvířat. Výstava byla velmi zajímavá, poučná a pro děti přínosná.

  

 

text a foto: B. Šrubařová

Archivy