Rozmístění tříd ve školním roce 2010 /2011

 

Pavilon A

Přízemí :                    

9. M               tř. učitel  Bc. L. Křehlík                                   

8. M               tř. učitelka Mgr. V. Pazderová                                   

7. A                tř. učitel Mgr. M. Košútek 

1. patro :                     

6. A                tř. učitelka Mgr. V. Petlachová                                   

6. B                tř. učitelka Mgr. I. Štěpánková                                   

9. A                tř. učitelka Mgr. S. Seidlová                                   

9. B                tř. učitelka Mgr. H. Wiedemanová, (M. Kopeček) 

2. patro :                     

6. M                tř. učitelka Mgr. K. Lukszová                                   

8. B               tř. učitelka Mgr. J. Hlaviznová                                   

8. A               tř. učitelka Mgr. I. Brožovičová                                   

7. M               tř. učitel Mgr. F. Andziol

7. B                tř. učitelka Mgr. M. Rychtová

 

Pavilon B

  Přízemí :                                            

 učebna ranní družiny        

1. C                   tř. učitelka Mgr. J. Zdráhalová                                   

1. A                   tř. učitelka Mgr. E. Nevídalová                                   

1. B                   tř. učitelka Mgr. J. Matějková  

1. patro :                     

4. A                  tř. učitel Mgr. Z. Škůrek                                   

3. C                  tř. učitelka Mgr. H. Štechová                                   

2. C                  tř. učitelka Mgr. I. Hoferková                                   

2. A                  tř. učitelka Mgr. M. Jiroušková                                   

2. B                  tř. učitelka Mgr. H. Kratochvílová  

2. patro                       

5. A                 tř. učitel Mgr. M. Galušková                                   

5. B                 tř. učitelka Mgr. H. Grigorová                                   

5. C                 tř. učitelka Mgr. P. Havlíčková                                   

3. A                 tř. učitelka Mgr. K. Jonášová                                   

3. B                 tř. učitelka Mgr. J. Franková                                   

4. B                tř. učitelka L. Bokischová                                   

4. C                tř. učitelka Mgr. M. Banovcová

 

 

Nejnovější příspěvky
Archivy