Z předškoláka se stává školák

 

 V září nastává v životě šestiletých dětí důležitá změna – mění se v školáky a zůstanou jimi řadu let. Na úspěšném začátku velmi záleží. Zkušenosti z první třídy rozhodují často i o dalších školních letech a o vztahu dítěte ke škole vůbec. Aby byly první krůčky kluků a holčiček ve škole co nejsnazší, je třeba, aby už z domova přišli vybaveni určitými dovednostmi. Pokud si nejste jisti, zda je váš prvňák – čekatel na první třídu dobře připraven, přečtěte si pozorně následující zásady :

 

Dítě, které jde do první třídy  by mělo umět :

 – správně vyslovovat všechny hlásky

– umět poslouchat pozorně pohádku nebo jiný text a zjednodušeně vyprávět   obsah

– umět reagovat i na cizího dospělého, vyřídit jednoduchý vzkaz, obstarat jednoduchý nákup

– být schopné pracovat samostatně ve skupině  dětí, jak je zvyklé v mateřské   škole nebo v zájmovém kroužku

– vydržet sedět nad zadaným úkolem alespoň 15 minut a být schopné práci   dokončit

– umět recitovat básničku, zazpívat písničku

– vědět, jak se jmenuje,kde bydlí, kolik mu je let, znát dny v týdnu- hrát jednoduché hry – např. domino, pexeso, člověče nezlob se, puzzle

– počítat do pěti

– umět správně držet tužku

– vystřihovat jednoduché tvary

– poznat sluchem první a poslední hlásku ve slově

– být samostatné v oblékání, umět si zapnout knoflíky, zavázat tkaničky,   samostatně dodržovat hygienu, umýt si ruce, samostatně se najíst   příborem

– umět poprosit, poděkovat, pozdravit 

 

Co prvňák potřebuje mít od rodičů, zákonných zástupců : 

–          nárok na vhodný denní režim, uspořádání dne tak, aby byl mimo domov co nejméně, měl čas na odpočinek, hru a pobyt venku

–          možnost psát úkoly odpoledne co nejdříve a v první třídě se nezabývat školními  věcmi déle než 30 minut

–          rodiče by mu měli zajistit a obstarat  všechny věci, které škola vyžaduje- nejlépe po poradě s třídním učitelem, aby se nedostal do zbytečných  těžkostí či nepříjemných pocitů, pokud mu něco chybí . V tomto školním roce stačí, když koupíte aktovku, pouzdro, papuče.

–          rodiče ho první den do školy doprovodí, dle volby stráví čas ve třídě nebo počkají před školou, slavnostně ho obléknou, popřípadě vyfotografují, připraví dobrý oběd či večeři

–          pěkný pracovní koutek včetně psacího stolečku a místa na školní věci-          právo na klid při ranním vypravování, aby šel do školy dobře naladěný

–          na své vlastní tempo, neměl by slyšet slova „dělej rychle“

–          povzbuzovat a chválit, i když rodiče nejsou třeba se všemi jeho výsledky spokojeni

–          nejen v první třídě pomoc rodičů při vypracování domácích úkolů 

Dítě ocení, když si rodiče uvědomí, že škola není to jediné a nejhlavnější, že je řada dalších činností, které může dítě dělat a být v nich úspěšné.  

Na otázku : „ Co dítě nejvíc potřebuje ?“ je vlastně jediná a stručná odpověď :

Dítě potřebuje pozornost, porozumění, pohodu, lásku, pochopení, shovívavost, a toleranci 

/kniha „Je vaše dítě připraveno do první třídy ?“ nakladatel Portál /

 

Desatero pro prvňáčka

Desatero pro rodiče

 

Nejnovější příspěvky
Archivy