Janáčkova pětka a Kontíkova soutěž

„Hurá, jdeme do finále!“ tak zní slova jedné písně… I naše škola, ZŠ Janáčkovo náměstí, Krnov, se zúčastnila finále ekologické soutěže s názvem Kontíkova soutěž. Finále se konalo v Bruntále v pondělí 25.10. ve Sportovní hale Zeyerova za účasti naší školy a dalších tří škol okresu Bruntál. Celkem 41 základních škol bylo koncem září osloveno, aby se zapojilo do 1. kola Kontíkovy soutěže a naše čtyřčlenné družstvo, po splnění zadaných úkolů, postoupilo do finále. Čtyřčlenný školní tým vytvořili žáci 6., 7., 8., a 9. třídy ve složení Markéta Vlachová 6.A, Denis Huser 7.B, Marie Hujdová 8.B a Andrea Kubisová 9.A. Se zadanými úkoly v 1. kole pomáhal i čtyřčlenný tým náhradníků ve složení: Nikol Slejšková 6.A,  Jan Kelemen 7.A, Aneta Květoňová 8.A a Daniela Dinhová 9.A.

    

Výběr týmu, jeho koordinaci a plnění úkolů měla na starosti paní učitelka Petra Divecká . Úkolem týmů bylo správně odpovědět na otázky testu z oblasti ekologie a třídění odpadu, napsat esej na téma třídění odpadu v našem okrese a vytvořit erb města z recyklovatelných materiálů o velikosti 100x100cm a vyfotit jej a to vše spolu s přihláškou zaslat elektronickou poštou na adresu pořadatele. Soutěž pořádala v rámci kampaně na podporu třídění odpadu TŘÍDÍME!!! ve spolupráci s Moravskoslezským krajem autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, která má v ČR na starosti třídění odpadu a jeho druhotné využití. Postup do finále nám byl oznámen telefonicky, poté přišly pokyny elektronickou poštou. Do finále postoupily 4 školy a každé z nich byla určena pořadatelem pro soutěžní tým jedna barva. Nám, ZŠ Janáčkovo náměstí, Krnov – modrá, ZŠ Okružní Bruntál –zelená, ZŠ Andělská Hora – červená a ZŠ Jelínkova  Rýmařov – žlutá. Na přípravu  byl pouhý týden.

   

Bylo nám pořadatelem sděleno, že kromě soutěžního týmu a týmu náhradníků, máme s sebou přivézt početný tým fanoušků z řad žáků naší školy a připravit si spoustu rekvizit k fandění a povzbuzování soutěžního týmu. I pro školní fanklub byla připravena jedna z pěti soutěžních disciplín. Nastal kolotoč, ale nakonec se nám povedlo dát dohromady fanklub s počtem 38 fanoušků, 4 soutěžící a 2 pedagogy – p.uč. P. Diveckou a R. Jankovou, kteří se společně vydali do boje. Ti všichni se v pondělí ráno sešli v 6.45 u školy, aby společně nastoupili do autobusu, který pro nás přistavil pořadatel soutěže a vydali se porovnat své síly s jinými školami v okrese. V autobusu všichni členové školního fanklubu vyfasovali modrá trička s logem školy a názvem soutěžního týmu JANÁČKOVA PĚTKA. Trička pro nás v týdnu před soutěží nechal vyrobit pan ředitel, kterému patří touto cestou poděkování za velkou podporu a vybaveni transparenty, pokřiky, choreografií, vlaječkami, trubkami a dalšími rekvizitami k fandění jsme stupňovali bojovou náladu již v autobuse. Po příjezdu se fanklub přemístil na tribunu, kde očekával fankluby ostatních škol a navodil příjemnou atmosféru soutěže svými pokřiky na podporu svého týmu. Soutěžní tým spolu se svým „trenérem“, p. uč. Diveckou, dostal modrá trička, odevzdal svůj vyrobený soutěžní erb, který bude převezen do Ostravy, kde bude součástí celokrajské výstavy v galerii STARÁ ARÉNA od 9.12.2010 do 10.1.2011. Pak bude součástí pokusu o překonání světového rekordu na veletrhu GO Regiontour v Brně – největší galerie erbů na světě. 

    

 V 8.00 začalo samotné finále. Během celého dopoledne byly pro soutěžní týmy připraveny 4 soutěžní disciplíny, které vyžadovaly rychlost, bystrost, kreativitu a měly rozhodnout o pořadí týmů. Dvě disciplíny byly zaměřeny na rychlost , kdy soutěžící museli po jednom nosit z pytle plastové láhve, sešlapávat a dávat do pytlů, v další museli sbírat na ploše papír, nosit po jednom a svázat do balíku. Ve třetí disciplíně musel soutěžní tým obléknout jednoho svého člena do recyklovatelných odpadových materiálů. Čtvrtá disciplína byla štafetou, ve které členové týmu jeli slalom s popelnicemi na tříděný odpad oblečeni ve vestě, rukavicích a helmě. Po těchto čtyřech disciplínách se naše družstvo drželo na druhém místě. Pátá disciplína zamíchala pořadím. Pátá ze soutěžních disciplín byla pro fankluby. Členové fanklubu hlasovaly pro jeden ze tří ostatních školních fanklubů /ne pro svůj/ a škola, která od žáků ostatních tří škol obdržela nejvíce hlasů, zvítězila a získala pro svůj soutěžní tým dvojnásobný počet bodů než  v ostatních disciplínách.

    

Vzhledem k tomu, že se naše hlasité fandění a vynikající atmosféra uvnitř našeho fanklubu pravděpodobně nelíbila ostatním školním fanklubům, dostali jsme málo hlasů a tím i menší počet bodů. Náš tým, po sečtení  bodů všech pěti disciplín, se umístil na krásném 3.místě a získal pro naši školu šek v hodnotě 3000,-Kč a další materiály k třídění odpadu a recyklaci. Sami soutěžící získali suvenýry a knižní odměny – encyklopedie. Během soutěže přišla jedna špatná a jedna dobrá zpráva. Špatnou zprávou bylo, že jsme po první disciplíně ze zdravotních důvodů museli vyměnit soutěžící šestého ročníku, kdy nastoupila náhradnice Nikola S. místo Markéty V., která v týdnu před soutěží onemocněla, i přesto jela a zúčastnila se, ale zdravotní stav jí nedovolil pokračovat. Tou dobrou zprávou bylo, že při losování o dva i Pody 3. generace byla vylosována žákyně naší školy a stala se jeho majitelkou.

    

 V přestávkách mezi jednotlivými disciplínami byly připraveny hry a soutěže s Tondou obalem  pro ostatní děti  přímo na ploše haly, kde si mohly po absolvování určitého počtu soutěží vybrat různé ceny a odměny: krabičky na svačiny, tašku, waterball atd… Ve 12.00 hodin finále skončilo, nasedli jsme do autobusu a vydali se unaveni a s vykřičenými hlasivkami na cestu domů. Ke škole jsme dorazili v půl jedné a ještě jsme absolvovali čestné kolečko kolem školy. A na závěr? Děkujeme soutěžícím za plné nasazení v soutěži, fanouškům za vytvoření perfektní atmosféry, pedagogům za vedení v soutěži a vedení školy za velkou podporu. Děkujeme všem za vzornou reprezentaci školy.                                                                                

Text a foto: Romana Janková

 

Nejnovější příspěvky
Archivy