„Setkání na štítu“

Další akce v rámci Česko – polského projektu "Bouráme hranice aneb spolu, ne jen vedle sebe" se konala 18.10.2010.

Akce s názvem "Setkání na štítu" měla za cíl pokoření vrcholu Biskupské Kupy z české i polské strany. V 9 hodin vyrazilo 20 žáků naší školy za doprovodu 3 učitelů autobusem na Petrovy Boudy. Neodradil nás déšť ani mlha na obzoru. Po necelé hodině nás autobus vyložil, a my jsme se vydali pěšky na 1,5 km dlouhý pochod lesem k vrcholu Biskupské Kupy. Déšť vystřídal sníh a mlha se dala krájet.

   

Na vrchol jsme dorazili jako první a čekání na naše polské kamarády jsme si zkrátili "vyhlídkou" z rozhledny. V 11 hodin dorazilo na vrchol i 26 žáků z partnerské školy v Prudniku a čekal nás společný úkol.   

Rozdělili jsme se do 3 česko-polských skupin a pomocí GPS jsme v okolí hledali ukryté krabičky s částmi otázky, kterou jsme museli poskládat a snažit se na ni co nejpřesněji odpovědět. Hledání nebylo v tomto počasí vůbec jednoduché, přesto byly "ztráty" minimální. Všechny indície se podařilo najít dvěma týmům, ale vyhrát mohl jenom jeden. Tým, jehož odpověď se nejvíce blížila skutečnosti obdržel trička projektu.

   

Rozloučili jsme se s polskými kamarády, a promočení a promrzlí jsme vyrazili zpátky k autobusu.

    

A jaká byla ta záludná otázka?  " Kolik obyvatel má dohromady Česká a Polská Republika?"

Dokázali byste správně odpovědět? 

 

Omluvte prosím sníženou kvalitu fotografií. Kameramanovi se zimou třásly ruce.

Archivy