Výlet do středověku

Minulý týden děti 4.C absolvovaly tři projektové dny, během kterých se učily  o vládě knížat z rodu Přemyslovců v českém státě, ale hlavně na Opavsku a Krnovsku a také  o životě ve středověku.Všechny aktivity tohoto projektu byly propojeny se všemi vyučovacími předměty, hlavně s češtinou a vlastivědou.

 

   

 

Děti se seznámily s historií prvního sídla opavských knížat – Hradec. Dozvěděly se o pozůstatcích stavby zámku v Opavě u Slezského muzea. Mnoho z nich si připravilo referáty k tomuto tématu. Také se dozvěděly mnoho informací z pověstí o svaté Ludmile, svatém Václavovi a Boleslavovi. Žáci ve skupinách vyhledávali informace z připraveného textu o Anežce České, o králi železném a zlatém, Václavovi III., o středověkém životě na vesnici, ve městě. Učili se porozumět textu, převyprávět jej a umět odpovědět na otázky.  

   

 

Poté se přenesli do středověkého města, kde se stali řemeslníky. Mnozí z nich byli mečíři, kováři, kuchaři, ale vyskytli se u nás ve třídě i krejčí, pekař, holič. Každý z nich dramaticky znázornil své středověké povolání a poté se snažil poznávat a doplňovat podle obrázků stará řemesla a řešit tajenky. 

 

   

 

Děti kreslily obrázky k tématu. Nejvíce se musely poprat s tvarováním modelíny, s tvorbou svých erbů a jejich sádrovými odlitky. 

 

    

 

Pro děti byl projekt zajímavý, atraktivní, plný her, kterými se mnohé naučily a zapamatovaly. Byly také příjemně překvapeny, jak se jim výrobky ze sádry podařily. Už teď se těší na další projekty.

 

text a foto: M. Banovcová

Nejnovější příspěvky
Archivy