Oslavy 50 let školy – úvodní článek

 

 

Vážení absolventi, žáci, rodiče, učitelé a zaměstnanci školy!

 

 

V roce 2011 dovrší Základní škola na Janáčkově náměstí v Krnově 5O. školní rok od svého založení. Oslavy proběhnou 16. a 17. září 2011 a budou zahrnovat:

 

1. Vydání almanachu k 50. výročí školy

2. Výzdoba školy dobovými materiály

3. Sraz absolventů v budově školy (příp. průvod městem)

4. Prodej upomínkových předmětů k 50. výročí školy (trička, prupisky, čepice, tašky, …)

5. Party pro současné a bývalé učitele a zaměstnance

 

Jednotlivé třídy si podle vlastního zájmu mohou v době oslav zorganizovat i třídní srazy mimo školu.

 

 

Přípravný výbor oslav:

Mgr. Hana Wiedemanová, Mgr. Marcela Rychtová, Mgr. Karel Handlíř, Mgr. Filip Andziol

 

Kontakty:

tel. škola     554 617 588

e-mail     [email protected] (příp. osobní emaily členů přípravného výboru)

stránky školy     www.zsjnkrnov.cz

 

 

!POZOR – K přípravě oslav vyzýváme všechny zájemce:

  • k zapůjčení dobových fotografií, zvláště třídních fotografií ke konci školního roku, fotografií ze školních akcí a fotografií školy a jejího okolí (fotografie označte svým jménem, doplňte školní rok, jména osob na fotografiích, název akce, doručte organizátorům oslav)

 

  • k zapůjčení jakýchkoli historických materiálů týkajících se školy – ročenek, seznamů, perliček, vzpomínek, apod. (materiály označte svým jménem, doručte osobně, poštou, elektronickou poštou) 

 

  • ke spolupráci při kompletování seznamů absolventů v jednotlivých třídách a jejich vyučujících (na stránkách školy sledujte, které třídy již jsou/nejsou zpracované)

 

  • k určení zástupce každé třídy pro případ informování a registrace účastníků oslav a předplatitelů almanachu (zástupci ať se hlásí přípravnému výboru)

 

  • k pomoci při identifikaci osob a školního roku na uveřejňovaných fotografiích – sledujte stránky školy (údaje k fotografiím zasílejte nejlépe elektronickou poštou členům přípravného výboru)

 

  • ke sponzorství – hlavně na vydání almanachu, výrobu upomínkových předmětů, a dále na materiální zajištění příprav a průběh oslav (finanční částky zasílejte na konto 1845312369/0800, var.symbol – číslo smlouvy o sponzorství nebo rodné číslo, spec. symbol 50, v kanceláři si vyžádejte darovací listinu, jména sponzorů/firem budou s poděkováním uvedena v almanachu)

 

 Za jakoukoli pomoc předem děkujeme.

 

 Těšíme se na Vás.

 

Za přípravný výbor oslav 50 let školy

Filip Andziol

 

Ke stažení:   oslavy50let.pdf (126kB)

Nejnovější příspěvky
Archivy