„Škola na míru“

         Ve čtvrtek 14. ledna 2011 se sešli rodiče budoucích šesťáků s vedením školy, aby prodiskutovali nový návrh učebního plánu na 2. stupni, který respektuje individualitu a potřeby každého žáka, jak talentovaného, tak žáka se specifickými potřebami.

         V novém návrhu byly posíleny hlavní předměty od šestého do osmého ročníku (AJ, Ma, ČJ) tak, aby zaručovaly maximální možný rozvoj každého žáka s ohledem na jeho dispozice. V každém z těchto hlavních předmětů budou žáci jednu hodinu týdně děleni do skupin podle úrovně zvládnutí učiva, což zajistí individuální řešení vzdělávacích potřeb žáků, talentovaní žáci budou učivo prohlubovat a rozšiřovat, průměrní žáci budou učivo opakovat a utvrzovat a žáci se specifickými potřebami se budou znovu vracet k nezvládnutému učivu. V osmém a devátém ročníku si žáci dle své budoucí studijní orientace mohou vybrat z široké škály povinně volitelných předmětů. Pro humanitně zaměřené zde máme – konverzaci v jazyce anglickém a literárně dramatický seminář, pro přírodovědně zaměřené nabízíme – fyzikální praktika a chemická praktika, pro prakticky zaměřené žáky jsou k dispozici – technické činnosti a vedení domácnosti, pro zájemce pak také sportovní aktivity. Nabídku uzavírají nepovinně volitelné předměty, které umožňují ještě větší profilaci žáků (konverzace v druhém jazyce (od 6. ročníku), chemická a fyzikální praktika, zeměpisně- přírodovědný seminář, seminář JČ a Ma (v 9. ročníku – studenti).

        Nový návrh učebního plánu klade důraz na vysokou úroveň základního vzdělání s ohledem na individuální schopnosti každého žáka a maximální rozvoj jazykových dovedností v přirozeném heterogenním kolektivu.

 

Návrh učebního plánu (tabulace) zde

 

Text: K. Handlíř

 

Nejnovější příspěvky
Archivy