Den otevřených dveří

V době před zápisem připravujeme jak pro děti tak i pro rodiče a nakonec i pro každého zájemce z řad veřejnosti možnost seznámit se s naší školou.

V úterý 25. ledna proběhne na škole Den otevřených dveří. Zájemci mohou navštívit školu v době od 8:00 do 16:00 hodin. Mohou si prohlédnout prostory školy, mohou nahlédnout do tříd během vyučování, sledovat výuku. Vedení školy bude k dispozici i těm, kteří potřebují informace ohledně zápisu do prvních tříd, informace o provozu školní družiny, školní jídelny apod.

   

V dalších dnech připravujeme návštěvy dětí z MŠ – budoucích prvňáčků u nás ve škole. Setkají se s bývalými kamarády ze školky, poprvé se seznámí s prostředím školy. Děti z letošních prvních tříd se pochlubí co všechno už zvládly, pro své mladší kamarády mají připravené drobné dárky.

1. února v 9:40 hod. navštíví školu děti z MŠ Jiráskova

2. února v 9:40 hod. navštíví školu děti z MŠ Albrechtická a Bruntálská

3. února v 9:40 hod. navštíví školu děti z MŠ M. Gorkého

   

Další osvědčenou akcí, kterou provádíme již několik let, je nezávazné setkání rodičů budoucích prvňáčků a p. učitelek ze školy v prostorách mateřské školy. Letos připravujeme setkání s rodiči v MŠ:

MŠ M. Gorkého dne 27. ledna od 15:30 hod. (p. uč. Jiroušková, Kratochvílová, Rajnochová)

MŠ Albrechtická dne 1. února od 16:00 hod. (p. uč. Zdráhalová, Rajnochová)

MŠ Bruntálská dne 2. února od 16:00 hod. (p. uč. Nevídalová, Rajnochová)

MŠ Jiráskova dne 3. února od 16:00 hod. (p. uč. Matějková, Rajnochová)

Rodičům na jejich dotazy ohledně zápisu do prvních tříd, odkladu povinné školní docházky, ale i jiné otázky týkající se připravenosti dětí na školu, výuky dětí v první třídě, nákup pomůcek pro žáka do první třídy, provozu školní družiny, školní jídelny aj. budou odpovídat p. učitelky, které na naší škole učí právě děti prvních tříd.

 

text: M. Rajnochová

 

   

 

Archivy