VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY – JAZYKOVÁ UČEBNA

Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace,

vyvěšuje výzvu k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku:

"Moderní škola – jazyková učebna". 

Tato veřejná zakázka bude financována z prostředků OP VK oblast podpory 1.4 .

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH:    166 000 Kč

Druh zadávacího řízení:    Zjednodušené podlimitní řízení

Lhůta pro podání nabídek:   15.6. 2011 do 11:00 hod.

Kontaktní e-mail:      [email protected]

Zájemci o účast ve výběrovém řízení si mohou stáhnout kompletní zadávací dokumentaci níže.

Zadávací dokumentace:

výzva k podání nabídky

zadávací dokumentace

krycí list

obchodní podmínky

vzor čestného prohlášení

formulář hodnocení nabídek

technická specifikace

popis projektu

 

Nejnovější příspěvky
Archivy