Stali jsme se pilotní školou v kraji

Naše škola byla ve výběrovém řízení vybrána jako zástupce Moravskoslezského kraje do projektu "Model respektujícího žákovského parlamentu", který začal 1. 3. 2011, končí 28. 2. 2013 a byl schválen v rámci OP Vzdělávání pro konkureceschopnost. Jeho cílem je  zavádění modelu respektujícího žákovského parlamentu (RŽP) na základní školy v ČR.

 

RŽP cíleně vychovává žáky k vzájemné toleranci, respektu, obraně lidských práv a k mezikulturní citlivosti,  včetně podpory integrace sociokulturních menšin do života školy. Projekt realizuje tým  Centra pro demokratické učení (CEDU) .

 

Celkem je do projektu zapojeno 13 základních škol ze všech  krajů ČR a svou činnost již zahájili učitelé zapojeni do projektu na společném výjezdovém semináři. Kromě  prožitkového kurzu pro členy parlamentu, semináře pro pedagogický sbor na téma  "RŽP u nás ve škole", supervizí a mentoringů, čeká zapojené učitele workshop se zahraničním lektorem ze School Councils UK, exkurze na jednu z partnerských škol, testování pilotních verzí příručky a příprava na zahájení činnosti regionálního  centra v našem kraji. Naší partnerskou školou se stala Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí, která je v projektu zapojena již rok. Věříme, že se nám podaří vybudovat nejen RŽP na naší škole, ale že budeme schopni  pomoci při budování žákovských parlamentů na jiných školách nejen v Krnově, ale v celém Moravskoslezském kraji.

 

                                                       Hana Wiedemanová

                                               koordinátor žákovského parlamentu

Nejnovější příspěvky
Archivy