Oslavy 50.výročí založení naší základní školy

V pátek 16. 9. a v sobotu 17. 9. 2011 proběhly na naší základní škole oslavy 50. výročí založení. Již v pátek si mohli návštěvníci prohlédnout během Dne otevřených dveří nejen prostory školy, ale také navštívit hodiny výuky. V sobotu se škola pro veřejnost otevřela již v 7.30 hodin a do 14 hodin čekali na návštěvníky nejen učitelé, ale také ostatní zaměstnanci školy, aby ukázali vše, co škola dnes žákům nabízí.

Absolventi i učitelé všech generací obdrželi při registraci placku, která barevně rozlišila učitele a absolventy a  na níž bylo dopsáno jméno a rok absolvování školy či léta, kdy učitel na škole působil. Návštěvníci měli možnost zakoupit si upomínkové předměty a almanach, mapující historii padesáti let školy. Následovala prohlídka, při které asistovaly sličné průvodkyně – žákyně 8. a 9. M. Absolventi mohli zavzpomínat na učebnice, ze kterých se učili.

                     

Přicházeli návštěvníci všech generací, scházeli se spolužáci z bývalých tříd, prohlíželi si práce žáků, vzpomínali v kavárničkách při promítání starých třídních  fotografií. Nejen děti, ale i rodiče si rádi vyzkoušeli interaktivní tabule, prohlédli si elektronickou žákovskou knížku, anglicky si řekli o čaj v anglické kavárně, prohlédli si pomůcky žáků.

                      

                                         

Pro všechny návštěvníky bylo připraveno vystoupení dětského pěveckého sboru pod vedením p. uč. Odstrčilové a návštěva hudební komnaty 60.-80. let, kterou připravili žáci 7.-9. tříd pod vedením p. uč. Seidlové. Návštěvníci si prohlédli tabule s úspěšnými absolventy naší školy, mohli napsat vzkaz či přání škole. V pravé poledne pak před školou pronesli slavnostní projevy k 50. narozeninám naší školy pan ředitel Karel Handlíř a paní starostka Alena Krušinová, která jako dárek přinesla slib v podobě výstavby nové školní tělocvičny na jaře 2012. Následovalo společné foto a vypuštění padesáti balonků označených léty 1961 až 2011. Odpoledne se pak  konalo společné setkání učitelů všech generací, kteří na škole učili od roku 1961 do současnosti. 

                          

                               

Těm, kteří se oslav zúčastnili ,děkujeme za návštěvu školy a pro Vás, kteří jste se oslav zúčastnit nemohli, máme dobrou zprávu. Zavzpomínat na školní léta můžete, pokud si zakoupíte Almanach k 50.výročí školy, kde najdete všechny absolventy, učitele, historii školy a spoustu fotografií bývalých žáků. Almanach lze zakoupit přímo na naší ZŠ, jeho cena je 250,- Kč.

Archivy