Po stopách kovboje

V pátek 7. října se 6. oddělení ŠD vydalo na poznávací výlet nazvaný: ,,Po stopách kovboje“,  jehož cílem byla sanace dětí, vzájemná kooperace, prohloubení jejich znalostí a posilování pozitivního přístupu ke zvířatům, přírodě a sobě samým. Tajemná polní cesta vybízela k jejímu prozkoumání, byla plná zvířecích a dalších stop, proto jsme se rozhodli vydat právě tudy. Po delší procházce se děti již netrpělivě blížily k cíli, všude bylo plno přírody, stromů, kopců, luk, také zvířat a zemědělských strojů.

    

Připadali jsme si jako v jiném světě. Zkušená paní ošetřovatelka již z dálky mávala a pěkně nás přivítala. Dozvěděli jsme se něco o životě koní, jejich dennímu režimu, návycích a osvojili si základní anatomii koně. Teď už všichni víme, kde má kůň koleno a kolika let se dožívá! Konečně se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu, a to k pojmu hypoterapie.

    

I přes některé ambivalence si všechny děti mohly zažít pocit sedět na koňském hřbetu a být alespoň na chvíli součástí koňského života. Měly možnost projet se na velkém koni i poníkovi, naučily se sedět v sedle a madlech.

    

Na závěr pak své zvířecí kamarády s úsměvem nakrmily a plné dojmů, i přání pořídit si svého koně, vracely se zpět do školní družiny.

text a foto: H. Tabachová

Nejnovější příspěvky
Archivy