Exkurze ŠD na recyklačním dvoře

V pátek 4. 11. 2011 se děti I. a VI. oddělení ŠD zúčastnily plánované exkurze na recyklačním dvoře, kde měly možnost sledovat třídění odpadů, zejména PET lahví, papíru, skla, pneumatik, žárovek, baterií  a  již dosloužilých elektrospotřebičů. Dozvěděly se důležité informace o třídění odpadu a jeho dalším využití či uskladnění.

    

Měly možnost sledovat celý proces přebírání, třídění a lisování PET lahví dle barev a spoustu dalších zajímavostí. Tímto si většina děti uvědomila, že vyhozením odpadu do kontejnerů důležitá práce teprve následuje, a také to, že prvotním tříděním odpadu v domácnostech, školách a podobně, ušetříme spoustu práce i energie.

    

Na závěr exkurze mohly děti využít velké průmyslové váhy a vytvořit si tak svůj osobní třídní rekord – dohromady vážily totiž neuvěřitelnou jednu tunu. Naše poděkování patří všem pracovníkům recyklačního dvoru za jejich ochotu a spolupráci.

Text a foto: H. Tabachová

Archivy