Mladý Demosthenes poprvé u nás ve škole

Demosthenes je považován za nejslavnějšího řečníka antického Řecka, který žil více než 300 let př. n. l. V mládí vystudoval i přes výraznou vadu řeči rétoriku a živil se psaním soudních řečí. Právě podle tohoto významného muže byla pojmenována řečnická soutěž pro žáky 2. stupně základních škol.

 

V čem budete soutěžit? Samozřejmě že v řečnění,  v komunikaci.  V oboru, který dennodenně trénujete, někdy i ve vyučovacích hodinách.Vaším  úkolem je předvést 1 až 2 minutový monolog na libovolné téma. Podmínkou je, že soutěžící hovoří na téma, které si sám vymyslel. Porota bude hodnotit originalitu tématu, práci s hlasem, využití jazykových prostředků, neverbální komunikaci (gesta, mimiku) a samozřejmě celkový dojem. Školní kolo soutěže proběhne na přelomu listopadu a prosince, ale již teď se můžete připravovat se svými vyučujícími jazyka českého a zorganizovat si neformální třídní kola soutěže, kde vyberete  ty skutečně nejlepší řečníky. Tak s chutí do toho, možná v sobě objevíte skryté vlohy.

Text: M. Handlířová

Více informací o soutěži

Nejnovější příspěvky
Archivy