Den boje za svobodu a demokracii

Státní svátek, připadající na 17. listopadu je dnem boje za svobodu a demokracii. Začalo to za 2. světové války, kdy naše české země byly obsazeny nacistickým Německem. Čechům nebylo umožněno bránit se vojensky, tak alespoň pořádali různé demonstrace, aby dali najevo svůj nesouhlas. Na jedné z takovýchto demonstrací v říjnu roku 1939 byl nacisty zastřelen mladý student lékařské fakulty Jan Opletal.

 Státní svátek, připadající na 17. listopadu je dnem boje za svobodu a demokracii. Začalo to za 2. světové války, kdy naše české země byly obsazeny nacistickým Německem. Čechům nebylo umožněno bránit se vojensky, tak alespoň pořádali různé demonstrace, aby dali najevo svůj nesouhlas. Na jedné z takovýchto demonstrací v říjnu roku 1939 byl nacisty zastřelen mladý student lékařské fakulty Jan Opletal.

15. listopadu se Opletalova pohřbu zúčastnily tisíce českých studentů. Pohřeb přerostl v protinacistickou demonstraci a nacisté se na oplátku rozhodli proti studentům tvrdě zakročit. V českých zemích byly uzavřeny všechny vysoké školy a tisíce studentů bylo zatčeno a posláno do koncentračních táborů. 17. listopadu bylo v koncentračním táboře Sachsenhausen 9 těchto studentů popraveno. Od té doby byl 17. listopad připomínán jako Mezinárodní den studentstva.

 O padesát let později, v roce 1989, kdy v naší republice stále ještě vládl komunistický režim (zavedený v roce 1948), vysokoškolští studenti vyrazili 17. listopadu do pražských ulic, aby uctili svůj den a památku Jana Opletala. Komunistický režim, stejně jako i jiné totalitní režimy, se bál takovýchto velkých demonstrací, které on sám nepořádal. Proto bylo rozhodnuto, aby byl studentský průvod Prahou zrušen a rozehnán. Komunistické policejní jednotky velice tvrdě zaútočily na bezbranné studenty. Mnoho studentů bylo zraněno a zatčeno. Tato událost však natolik pobouřila československou veřejnost, že se stala poslední kapkou a v následujících týdnech byl v našich zemích komunistický režim svržen.

 17. listopad tedy začal v roce 1939 jako mezinárodní den studentů, ale v roce 1989 se stal rovněž symbolem boje za obnovu demokracie.

text: J. Šiffner

Nejnovější příspěvky
Archivy