Výsledky voleb do ŠR

 Zápis volební komise

Volby do Školské rady při

Základní škole Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace

 

Termín voleb do ŠR: 24.11. 2011 od 16:00 – 18:00 hod.
Kandidáti: Ing. Stanislava Halířová, Mgr. Josef Tobiášek
Volební komise:

předseda: Mgr. H. Wiedemanová

členové: Mgr. J. Hlaváčková, I. Moravcová

Termín sčítání výsledků: 25.11. 2011 od 8:00 – 9:00 hod.
Počet odevzdaných volebních lístků: 308
z toho počet platných volebních lístků: 301
z toho počet neplatných volebních lístků:                7

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky:

 
Kandidát    počet hlasů       % hlasů   
Ing. Stanislava Halířová            189 62,8
Mgr. Josef Tobiášek     167 55,5

 

 

 

 

Závěr:
Paní Ing. Stanislava Halířova a Mgr. Josef Tobiášek jsou zvoleni zákonnými zástupci do Školské rady při Základní škole Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace na funkční období od 1.1. 2012 – 31.12. 2014.

 

 

 

V Krnově 25. 11. 2011                                                                                         Mgr. Hana Wiedemanová – předsedkyně volební komise

 

 

 

 

 

Nejnovější příspěvky
Archivy