Informace strávníkům

Vedoucí školní jídelny, oznamuje všem strávníkům, že od 1. února 2012 se změní cena oběda poskytovaného Školní jídelnou. Ke zvýšení ceny obědů se přistoupilo v důsledku změny sazby DPH.

Z důvodu zvýšení DPH u potravin se od 1.2.2012  mění cena oběda v naší školní jídelně takto :

1.kategorie – žáci 7 – 10 let:   20,-Kč 
2. kategorie – žáci 11 14 let:  22,- Kč
3. kategorie – žácikteří dosáhnou v tomto šk. roce 15 let:  25,- Kč
cizí strávníci 59,- Kč (včetně režijních nákladů)

Žádáme rodiče, kteří mají trvalý příkaz u peněžních
ústavů, aby si upravili zálohovou platbu takto :

1.kategorie 400,– Kč
2.kategorie 450, –Kč
3.kategorie 500,– Kč

Při úhradě stravného SPOROŽIREM si, prosím,
zajistěte dostatek finančních prostředků na účtě.

Vedoucí školní jídelny: Růžena Stašová

Archivy