Proč se slaví právě 14. února?

K vysvětlení, proč se svatý Valentýn slaví zrovna 14. února, se dá také použít alespoň dvou vysvětlení.

V Anglii byli lidé přesvědčeni, že 14. února si ptáci volí své partnery. Zejména holubi a holubice, kteří jsou známí tím, že se páří na celý svůj život jen s jedním partnerem, podobně jako labutě. Proto jsou holubi používáni i jako symbol věrnosti.

Dalším vysvětlením může být římský festival Lupercalia, který se konal 15. února a byl oslavou přicházejícího jara dle římského kalendáře. Bůh Lupercus dohlížel nad pastýři a jejich stády a Lupercalia se stala oslavou, která měla zajistit plodnost stáda, půdy a lidí.

Archivy