Děti, jejichž zákonní zástupci žádají o odklad povinné školní docházky 2014/2015

Děti z našeho školského obvodu, jejichž zákonní zástupci žádají o odklad povinné školní docházky pro školní rok 2014/2015

p.č. registrační  č.
1. 008
2. 026
3. 046
4. 071
5. 079
6. 096
7. 099
8. 104

Zveřejněno dne 18. února 2014 ve 14:00 hod.

Archivy