Výsledky zápisu do prvních tříd 2012/2013

Ve dnech 9.–10. února 2012 se k zápisu na dostavilo 132 dětí. K povinné školní docházce bylo přijato 90 budoucích prvňáků. O roční odklad k nástupu povinné školní docházky požádali zákonní zástupci 14 dětí. Bohužel celkem 28 dětí nemůžeme z kapacitních důvodů přijmout.

Ve dnech 9. – 10. února 2012 se k zápisu na Základní školu Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace dostavilo 132 dětí. K povinné školní docházce bylo přijato 90 budoucích prvňáků. O roční odklad k nástupu povinné školní docházky požádali zákonní zástupci 14 dětí.  Bohužel celkem 28 dětí nemůžeme z kapacitních důvodů přijmout. Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno rodičům na schůzce 21.2. 2012 nebo zasláno poštou.

Přijetí žáci (reg. číslo)       Žádosti o odklad (reg. číslo)        Nepřijatí (reg. číslo)    

Na poradě se školským odborem MÚ v Krnově jsme se dohodli na koordinovaném postupu při umístění  nepřijatých žáků.  Vyzývám tedy zákonné zástupce nepřijatých žáků, aby se dostavili v úterý 21. února 2012 do  ZŠ Krnov Janáčkovo náměstí 17. Tato schůzka proběhne od 16:00 hod ve sborovně školy. Na schůzce bude přítomna vedoucí  školského odboru a ředitelé všech  krnovských základních škol.

Tímto opatřením vám chceme usnadnit řešení nastalé situace.

K. Handlíř

Nejnovější příspěvky
Archivy