Beseda v knihovně

V úterý 27.3. naše třídy 1.A a 1.B navštívily pobočku městské knihovny na Jiráskově ulici. Paní knihovnice Naďa Lhoťanová si pro nás připravila besedu plnou tradic a velikonočních zvyků. Děti se seznámily s různými technikami barvení a zdobení kraslic

V úterý 27.3. naše třídy 1.A a 1.B navštívily pobočku městské knihovny na Jiráskově ulici. Paní knihovnice Naďa Lhoťanová si pro nás připravila besedu plnou tradic a velikonočních zvyků. Prošli jsme s ní všechny velikonoční neděle i poslední barevný velikonoční týden. Děti se seznámily s různými technikami barvení a zdobení kraslic. Paní knihovnici děkujeme za zajímavou besedu a sladkou odměnu.

 Text a foto : M. Jiroušková, H. Kratochvílová

Nejnovější příspěvky
Archivy