Piktogramy kolem nás: soutěž

Žákovský parlament vyhlašuje výtvarnou soutěž.  Úkolem žáků 1. – 9. tříd je vymyslet a nakreslit piktogram (symbolický obrázek), který nám v prostorech školy z Vašeho pocitu „chybí“. Který by pomohl řešit záležitosti organizace, určil správný směr, upřesnil, kde se máme zaměřit na větší úklid a pořádek v prostorách školy, kde je třeba upozornit na nevhodné chování některých spolužáků a dodržovat bezpečnost.

Žákovský parlament vyhlašuje výtvarnou soutěž.  Úkolem žáků 1. – 9. tříd je vymyslet a nakreslit piktogram (symbolický obrázek), který nám v prostorech školy z Vašeho pocitu „chybí“. Který by pomohl řešit záležitosti organizace, určil správný směr, upřesnil, kde se máme zaměřit na větší úklid a pořádek v prostorách školy, kde je třeba upozornit na nevhodné chování některých spolužáků a dodržovat bezpečnost.

Okruhy:
1. Piktogram – organizační, směrovací, úklid a pořádek
2. Piktogram – upozorňující na bezpečnost (upozorňující na nebezpečí úrazu, na nevhodné chování,…)

Speciální kategorie:
(pro středisko Slezské diakonie – Benjamín a církevní pomocná škola)

3. Piktogram – mám strach, bojím se
Poslední kategorii budou hodnotit pracovníci Slezské diakonie.

Podmínky soutěže:
– Pouze symbolické znaky
– Můžete použít i velmi krátký text
– Velikost formátu A4 (velikost kancelářského papíru)
– Každý z Vás může přihlásit i více prací
– Výtvarná technika – kresba – můžete použít pro grafické zpracování počítač
– V černobílém provedení, možnost i barevné provedení

Upozornění: Nepoužívat vulgární ani zesměšňující symboly, nekopírovat piktogramy z internetu!

Vaše práce odevzdávejte do 2. května 2012. Přihlášky si vyzvedněte a práce odevzdávejte ve třídě 5.B (2. patro, pavilon B), paní učitelce Ludmila Bokischové.

Nejlepší práce budou odměněny a se souhlasem pana ředitele Karla Handlíře umístěny v prostorách školy.

Malí parlamenťáci

Archivy