Upozornění pro žáky a návštěvníky školy!!!

Z důvodu stavebních prací bude od středy do pátku uzavřen hlavní vchod do pavilonu A. Žáky II. stupně žádáme o využívání zadního vchodu a vchodu u bufetu na pavilonu A. Návštěvníky prosíme při vstupu o využití hlavního vchodu na pavilonu B.

Archivy