Důležité informace k objednávkovém systému Školní jídelny

Zavedením nového programu na stravné došlo rovněž ke změnám, které nejsou uvedeny v Provozním řádu, nebo je nutné je zdůraznit.

Zavedením nového programu na stravné došlo rovněž ke změnám, které  nejsou uvedeny v Provozním řádu, nebo je nutné je zdůraznit:

1. Aktivace čipu se provádí úhradou stravného na následující měsíc ( stravné je nutné zaplatit nejpozději do 25. dne v měsíci).

2. Odhlášena strava z minulého měsíce se převádí do měsíce následujícího jako platný oběd ( strávník i když nemá zaplaceno, má přihlášené obědy do výše kreditu = odhlášená strava za minulý měsíc).

3. Objednávání obědů přes internet je nastaveno 3 pracovní dny předem  do 12:00 hod. ( 3 dny jsou objednávky zablokovány). Objednávka na středu se uzavírá ve čtvrtek ve 12:00 hod, objednávka na pátek se uzavírá v pondělí ve 12:00 hod( přes terminál se objednávky uzavírají 3 dny předem – ve 14:00 hod).

4. Vyúčtování stravného se provádí ke dni tisku složenek ( zpravidla 12. den v měsíci ).

5. Změna výše zálohových plateb přes SPOROŽIRO!! Ze sporožira bude stahována částka, která se rovná platbě na aktuální měsíc a odečteny budou odhlášky z měsíce minulého ( ze zálohy na měsíc říjen budou odečteny odhlášené obědy ze září).V minulosti byly stahovány měsíčně stále stejné zálohy snížené o odhlášky.

6. Výše kreditu na internetu je částka za odhlášené obědy.

7. Přihlašovací jméno a heslo tvoří 5 písmen příjmení ( malá písmena bez čárek a háčků + trojmístné číslo strávníka – je uvedeno na poštovní poukázce ve variabilním symbolu zprava).

Růžena Stašová, ředitelka ŠJ

Nejnovější příspěvky
Archivy