Žákovský parlament přivítal hosty z Velké Británie

V pondělí  3.12.2012 se v naší škole pohybovala spousta cizích lidí. Kdo to byl a proč naši školu navštívili? Přijeli se podívat na práci našeho žákovského parlamentu.

Žákovský parlament zasedal mimořádně až v 10.00 hod. a jeho zasedání sledovali hosté z Centra pro demokratické učení  v Praze (jsme zapojeni v jejich projektu Respektující žákovské parlamenty. )Ti s sebou přivezli  britskou návštěvu , která se ŽP zabývá ve Velké Británii. Mezi další hosty patřily delegace ze škol ve Valašském Meziříčí,  Bruntálu, Krnova, Lázní Bělohrad, ale také koordinátor Městského parlamentu v Krnově.   Po zasedání „ parlamenťáci“ dostali zpětnou vazbu  od hostů. Velmi dobře vedla zasedání místopředsedkyně Monika Škrabalová, při tlumočení z anglického jazyka mile překvapil Tomáš Ponížil. Všem parlamenťákům patří pochvala za to, jak zvládli zasedání i pod dohledem tolika očí.

 Po zasedání pokračoval program workshopem s anglickými lektory. Po obědě následovala prohlídka školy a poté příprava na otevření Regionálního konzultačního centra pro žákovské parlamenty, které připravujeme na 30. ledna 2013. Na závěr setkání jsme společně pokřtili  metodické příručky pro koordinátory a zápisník pro parlamenťáky, na jejichž tvorbě jsme se společně podíleli.

 

text a foto: Hana Wiedemanová, Koordinátor ŽP

Následující

Archivy