soutěž Mladý Demosthenes

     Nemáš strach a máš vyřídilku ….

     Máš nápady a chuť povídat …..

     Rád předvedeš ostatním, že se neztratíš a umíš vystupovat na veřejnosti …..

Nemáš strach a máš vyřídilku ….

Máš nápady a chuť povídat …..

Rád předvedeš ostatním, že se neztratíš a umíš vystupovat na veřejnosti …..

Právě pro Tebe je řečnická soutěž Mladý Demosthenes, kde vystoupíš před spolužáky v projevu asi 1 – 2 minuty dlouhém. Soutěží se ve dvou kategoriích:

1.kategorie – 6. a 7. třída
2.kategorie  – 8. a 9. třída
Kdy: ve čtvrtek 13.prosince 2012 v 15.00 hod v hudebně

Hodnotí se:
Originalita tématu – vhodnost výběru vzhledem k věku, zkušenostem a případně probíranému učivu.
Práce s informací – věcná správnost, srozumitelnost.
Jazykové prostředky – použití vhodných termínů, výrazů a gramaticky správných slovních spojení týkajících se tématu.
Práce s hlasem – intonace, artikulace, tempo, rytmus, výška tónu hlasu, síla hlasu.
Neverbální komunikace -oční kontakt, mimika, gestikulace, postoj a pohyb v prostoru, přirozené chování úměrné dané situaci.
………………………………………………………………………………………………………………………………
Přihlášky odevzdávejte vyučujícím JČ:
– Jméno a třída
– Název řečnického cvičení

Archivy