„S panem Mistrem v souznění oddáme se básnění…“

„Listopad putuje krajinou, ryšavý koník s bílou lysinou…
…na pouť naší školou i letos se dal,
a na vítězného básníka se ptal…“

    „Listopad putuje krajinou, ryšavý koník s bílou lysinou… 
…na pouť naší školou i letos se dal, 
a na vítězného básníka se ptal…“


„Básník se podobá struně. Stává se neviditelným, když se rozkmitá.

A vydává líbezné tóny.“

Jean Paul

 

Stalo se již tradicí pořádat každým rokem na podzim na 2. stupni naší školy básnickou soutěž nazvanou „Listopad putuje krajinou“. A ani v letošním roce tomu nebylo jinak. Vyučující jazyka českého vyzvali na počátku měsíce listopadu žáky 2. stupně slovy:

„Mladí poetové, tvořte! Vstupte do kouzelného pohádkového světa barev a vůní. Podzim promlouvá, slyšíte?“

Úkolem mladých básníků bylo nechat se inspirovat krásami podzimní přírody a napsat báseň s tématikou podzimu. Délka básně nebyla omezena, požadovali jsme však minimálně 2 strofy a rým. Paní učitelky českého jazyka děkují mnohokrát všem, kteří se se zájmem zúčastnili této naší literární soutěže. A věru, básnického klání se zhostili se ctí. Svými verši na téma „Podzim promlouvá“ obohatili školní básnickou sbírku. 

Ptáte se, čí básně patří mezi ty největší poklady?

I. místo: Daniela Kocubová / 8.M /
II. místo: Patricie Schrammová /8.M /
III. místo:        Sára Fusková /7.A /

Vítězné básně naleznete ve vánočním vydání školního časopisu Janáčkův expres.

Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích.

Text a foto: K. Lukszová

Předchozí

Nejnovější příspěvky
Archivy