Zahradní architekti nepřehlédněte, uzávěrka se blíží!

Máte poslední možnost zahrát si na zahradní architekty a zpracovat návrh na  úpravu “Zahrady 4 svědadílů , která vznikne mezi pavilony naší školy! Termín odevzdání návrhů  je pátek  15.3.2013. Zúčastnit se  může  každý žák naší školy!

 Máte poslední možnost zahrát si na zahradní architekty a zpracovat návrh na úpravu “Zahrady 4 svědadílů , která vznikne mezi pavilony naší školy! Termín odevzdání návrhů je pátek 15.3.2013. Zúčastnit se může každý žák naší školy!Návrh musí být zakreslen v plánku, který obdržíte, musí obsahovat zakreslené rostliny, stromy a keře, případně lavičky, cesty atd, jejichž seznam získáte s plánkem. Podrobné informace a plánek prostoru si  vyzvedněte u členky ŽP  Veroniky D. ve třídě 8.M. Veronika také sbírá hotové návrhy!  Popusťte uzdu své fantazii a sami si navrhněte prostranství, které budete moci využívat.   

členové  žákovského parlamentu “Srdce školy” 

Archivy