Pořád se něco děje

Školní družinu navštěvují děti různých věkových skupin. Od nastupujících prvňáčků až po jedenáctileté páťáky. Vymyslet program a zaujmout všechny děti v jednotlivých odděleních, které mají po třiceti dětech, je někdy pro paní vychovatelky nelehký úkol.

Školní družinu navštěvují děti různých věkových skupin. Od nastupujících prvňáčků až po jedenáctileté páťáky. Vymyslet program a zaujmout všechny děti v jednotlivých odděleních, které mají po třiceti dětech, je někdy pro paní vychovatelky nelehký úkol.

Dnešní moderní doba přináší dětem sice spoustu možností využití volného času / počítače, videohry, mobily…./, ale odvádí je od jednoduchých dětských běžných her, které je nutí trávit více času společně, venku a v přírodě. Ve ŠD se nám pár takových akcí, které zapojily téměř všechny děti z jednotlivých oddělení povedlo a tady jsou některé z nich:

Lopatový král byla společná akce pro I., II. a V. oddělení, kdy jsme využily sněhovou nadílku a s dětmi jsme se vydali na nedaleký kopec u Alberta. Děti sjížděly kopec na lopatách a závodily, kdo dojede nejdál a stane se tak lopatovým králem. Nejdále dojela lopata Samuelovi Tibergerovi. Stavěli jsme také sněhuláky, iglu a různé stavby ze sněhu. Jarní lopatování jsme si s I. a II. oddělením zopakovali i 4.dubna.

Sportujeme pro zdraví.Pravidelně dvakrát do měsíce navštěvujeme s dětmi z I. a II. oddělení Sokolovnu, kde se mohou děti vyřádit na velkém prostoru. Závodíme, hrajeme různé hry a cvičíme na tělocvičném nářadí. V únoru si děti přinesly masky a cvičilo se a tancovalo v převlecích, což se dětem velmi líbilo. Nechyběla ani promenáda masek a vyhodnocení nejhezčí a nejoriginálnějšího převleku.

Společné saunování. Sportovní aktivity, pobyt v přírodě a otužování organizmu spolu velmi úzce souvisí a proto děti z I.,II. a V. oddělení pravidelně navštěvují dětské rehabilitační centrum v Krnově, kde využívají finskou saunu s masážní vanou. Dětem se saunování velmi líbí a jsou moc šikovné. Při každé další návštěvě si samy prodlužují pobyt v sauně a předhání se, kdo vydrží déle. Poděkování patří vrchní sestře dětského oddělení paní Chomové, která nám velmi vychází vstříc a také všem sestřičkám, které se o nás po celou dobu starají.

Pexesový král byla další akce pro děti z I. a II. oddělení. Některé stolní hry zcela ustupují do pozadí před počítačovými hrami. Proto jsme pro děti připravili soutěž ve hře pexeso. Vzhledem k tomu, že mezi sebou soutěžily všechny děti, museli jsme se přesunout na koberce do haly, abychom mohli hrát všichni najednou. Soutěž byla velmi vyrovnaná a děti se opravdu pekelně soustředily. Pexesovou královnou se nakonec stala Alenka Šťastná z I. oddělení.

Výtvarné techniky a práci s různými netradičními materiály si vyzkoušely děti z III. oddělení při besedě s výtvarníkem panem Odrážkou, který za dětmi přijel ve svém volném čase, aby je seznámil s různými výtvarnými technikami, např. rytí suchou jehlou do kovové destičky několika způsoby. Motiv, který si každý vybral podle své fantazie, pak děti otisknou a použijí jako dárek ke Dni matek.

Velikonoční svátky připomněla dětem z I. oddělení paní knihovnice Naďa, která si připravila pro děti velmi zajímavé povídání o národních tradicích a zvycích. Děti si prohlédly vajíčka malovaná různými technikami, velikonočního beránka, spoustu různých ozdob a dekorací. Nejvíce je však zaujalo obří pštrosí vejce.

Noc s Andersenem byla celostátní akce pořádaná na podporu dětského čtenářství, které se zúčastnilo I. a II. oddělení školní družiny. Zaměřili jsme se na ilustrace Heleny Zmatlíkové, která v listopadu oslavila své životní jubileum. Společná četba, přednes, přiřazování obrázků, hledání názvů knih, malování a noční pohádková cesta s úkoly, byly hlavní náplní této akce pro děti.

Archivy