Šachy zahají svou činnost už ve čtvrtek 5. září 2013

Všem zájemcům, kteří by chtěli navštěvovat šachový kroužek, dáváme na vědomí, že první setkání šachového kroužku v novém školním roce proběhne ve čtvrtek 5. září od 13:30 – 15:00 hod. 

Všem zájemcům, kteří by chtěli navštěvovat šachový kroužek, dáváme na vědomí, že první setkání šachového kroužku v novém školním roce proběhne ve čtvrtek 5. září od 13:30 – 15:00 hod. Na této schůzce budou všem členům, kteří absolvovali minulý ročník šachové přípravy, předány trička se šachovým emblémem a seznámíme Vás s plánem činnosti do konce kalendářního roku.

Co nás zhruba letos ještě čeká ?

1. Šachový turnaj o Putovní pohár přeborníka školy.
2. Velká cena Krnova mládeže v šachu.
3. Vánoční šachový turnaj rodinných dvojic / děda-vnuk, táta-syn atd. /
4. Spolupráce se ŠO Zarzewie Prudnik

Cena kroužku bude stejná jako v minulém období, t.j. 200 Kč na žáka na školní rok.

Těšíme se na Vás !!!

Zeman Jiří a Handlíř K. st.
vedoucí šachového kroužku

Archivy