Pro deváťáky a jejich rodiče – lékařské potvrzení

Na základě metodického stanoviska odboru školství z února 2014 vás upozorňuji na skutečnost, že k lékařskému potvrzení přihlášky je nutné vytisknout pro potřeby lékaře z webových stránek střední školy k vybranému oboru informaci o faktorech, jimž jsou žáci v průběhu vzdělávání vystaveni.

Na základě METODICKÉHO STANOVISKA ODBORU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU KRAJSKÉHO ÚŘADU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z února 2014 vás upozorňuji na skutečnost, že k lékařskému potvrzení přihlášky je nutné vytisknout pro potřeby lékaře z webových stránek střední školy k vybranému oboru INFORMACI O FAKTORECH, JIMŽ JSOU ŽÁCI V PRŮBĚHU VZDĚLÁVÁNÍ VYSTAVENI A O ZDRAVOTNÍCH A BEZPEČNOSTNÍCH RIZICÍCH PRÁCE, kterou mohou děti jako žáci střední školy vykonávat v rámci praktického vyučování. Vzhledem k tomu, že se jedná o novou záležitost, budou střední školy tuto informaci na své webové stránky v nejbližších dnech teprve dodávat. Pokud jste již přihlášku odeslali, informujte se, prosím, zda lékařské potvrzení na vaší přihlášce je dostatečné.

Kamila Koukolová, výchovná poradkyně

Archivy