Organizace školní družiny

Informace k prvnímu školnímu týdnu (1.9. – 5.9. 2014) v družině. Zahajujeme provoz 1. září od 6:00 hod. na pavilonu B. První školní den bude provoz ŠD ukončen v 15:00 hod.

Školní družina (ŠD) zahajuje provoz 1. září v 6.00 hodin na pavilonu B. První školní den – 1. září – bude provoz ŠD ukončen v 15.00 hodin.

Děti, které v tento den budou ve školní družině, musí mít: přezůvky, čip na oběd a písemnou zprávu od rodičů, že ve školní družině mají zůstat (i s časem odchodu domů).

Dne 2. září obdrží děti 2.- 4.tříd Zápisní lístky do školní družiny, které musí rodiče vyplnit a obratem odevzdat paní vychovatelce – nejpozději 4. září.

Do doby, než dítě Zápisní lístek do družiny odevzdá, je nutné písemné prohlášení rodičů o pobytu dítěte ve školní družině. Bez tohoto prohlášení nebude možné dítě do školní družiny umístit. Toto opatření je z důvodu bezpečnosti Vašich dětí.

Od 2. září 2014 bude školní družina v provozu denně, dopoledne od 6.00 – 7:45 hod a odpoledne od 11:40 – 16:30 hod.

Text: B. Šrubařová

Archivy