Výuka náboženství ve školním roce 2014/2015

Nabízíme Vám možnost přihlásit se do výuky římskokatolického náboženství, kterou ve školním roce 2015/2016 povede S.M. Františka Kroupová. 

Předmět žákům umožňuje formulovat otázky týkající se základních životních hodnot, postojů a jednání, konfrontovat je s vědecky a nábožensky (křesťansky) formulovanými pohledy na svět a hledat svou vlastní životní hodnotovou orientaci. Nabízí přístup k biblickému poselství, k učení křesťanských církví a k jejich tradici a otevírá možnost života s církví. 

Do náboženství se může přihlásit každý, výuka se bude realizovat podle aktuálního zájmu.

Přihlášky odevzdejte nejpozději do 12. září 2014.
kontakt: S.M. Františka Kroupová, e-mail: [email protected], mob.: 732 974 522

Archivy