Zavedení výuky matematiky podle metody prof. Hejného

1. Proč právě Hejného metoda?

Není tajemstvím, že matematická gramotnost, tedy praktické využití matematiky v životě, dlouhodobě upadá. Klasická matematika se postupně stává jen formálním počítáním, za kterým žáci nevidí význam. Neumí si představit, proč tomu tak je. Někteří talentovaní žáci v tom podstatu objeví, ale ostatním velmi často zůstane skryta. Svou pílí zvládnou formální počítání a tak bez problému absolvují maturitu i některé vysokoškolské obory. Je však také velká řada těch, pro které je matematika noční můrou. Proč?

Matematika přece není jen počítání, matematika je hlavně způsob myšlení, zaměřený na řešení úkolů. Kdysi se tomu říkalo “selský rozum”.

Profesor Hejný ve své metodě VOBS toto pojetí přináší. Podporuje v dětech jejich přirozenou potřebu objevovat, experimentovat, učit se a komunikovat. Učiteli přisuzuje roli jakéhosi moderátora, který pomocí úkolů koordinuje poznávání. Samotný proces učení drží ve svých rukou žáci. Učí se tak kromě myšlení a matematiky diskutovat, argumentovat, kreativně objevovat vlastní cesty, nebát se chyb (protože ty jsou jenom nezbytnými kroky při hledání správného řešení) a spoustu dalších dovedností, které člověk potřebuje pro praktický život. Žácí tak ví, co se za počítáním skrývá, a jaký je význam těch výpočtů.

Matematika je přece nádherná a stojí za to si ji užít!!!

2. Příprava pedagogů

V rámci přípravy prošli během 14 měsíců všichni učitelé prvního stupně a učitelé matematiky 2.stupně čtyřmi bloky školení v celkovém rozsahu 56 hodin. Učitelé, kteří ve školním roce 2013/2014 a 2014/2015 zahájili výuku matematiky podle metody VOBS prof. Hejného navíc absolvovali čtyřdenní Letní školu matematiky (32 hod.). V rámci přípravy jsme uskutečnili náslechy na základních školách, které již tuto metodu praktikují a to v Českém Těšíně, ve Frýdku-Místku, v Huslenkách a v Hlučíně. Zájemci se pak účastnili ještě dalších dobrovolných seminářů.

Při návratu z prvních seminářů převládaly obavy a určité rozčarování. Většina učitelů si uvědomovala, že tato metoda výrazně mění zažitou roli pedagoga. V dalších seminářích, kdy postupně pedagogové pronikali do tajů jednotlivých prostředí bylo cítit, že je samotné si metoda získává. Jelikož si mohli učitelé sami na sobě vyzkoušet, jak je práce v prostředích pro ně samotné (natož pro děti) náročná, vzrůstal strach z toho, jestli to zvládnou. I přes tyto obavy se nakonec paní učitelky druhých tříd rozhodly, že nebudou rok čekat a také ony zahájí výuku od školního roku 2013/2014. Absolvování Letní školy matematiky těsně před začátkem školního roku pak všechny výborně nastartovalo. 

Během prvního roku absolvovaly paní učitelky prvních a druhých tříd náslechy v Českém Těšíne a v Huslenkách. Dvakrát proběhla také supervize s paní Placzkovou a s paní Slezákovou. Kromě externích pozorovatelů absolvovaly 2x měsíčně paní učitelky vzájemné náslechy.

Seminářů se účastnili také asistenti padagoga a pracovníci podpůrných center, které ze školou úzce spolupracují.

Zásady výuky matematiky podle prof. Hejného

3. Realizace výuky metodou VOBS

V plánu jsme měli začít v roce 2013/2014 s výukou pouze v první třídě a následující rok opět v první třídě a pokračovat dále ve druhém ročníku. Již po prvních seminářich požádaly paní učitelky, že by chtěly v roce 2013/2014 zahájit výuku podle Hejného v 1. i 2. třídách zároveň. Aplikace Hejného metody se tak o rok urychlila. Skutečnost, že najednou začínalo 6 paní učitelek, velmi napomohla zdárnému přechodu na novou metodu výuky. Spolupráce a vzájemné náslechy výrazně pozvedly sebevědomí paní učitelek a potlačily obavy. Během roku proběhly na toto téma schůzky s rodiči a ukázkové hodiny. Snažili jsme se rodičům vysvětlit, na čem je založena tato metoda. Výsledek je citelný. Děti mají rádi matematiku, o řešení příkladů jsou schopni diskutovat a hledat správné řešení, nebojí se chyb a my, dospěláci, občas žasneme, jak složité příklady dovedou tak malé děti rozlousknout.

Výuka matematiky metobou VOBS pana prof. Hejného se osvědčila. Paní učitelky po ukončeném roce konstatovaly, že už by se zpět nevrátily. Ve školním roce 2014/2015 učíme podle Hejného metody matematiku v 1.-3. třídách.

Ostatní učitelé vyších ročníků si zařazují prvky Hejneho matematiky do výuky dle vlastního uvážení. Učitelé, kteří touto metodou pracují, tvrdí, že její prvky se jaksi automaticky šíří i do jiných předmětů.

4. Jak dál?

Do školního roku 2016/2017 budeme postupně zavádět metodu VOBS prof. Hejného na první stupeň. V roce 2017/2018 se metoda převalí i na druhý stupeň. Už v prvním roce našeho pilotování se přišlo do hodin matematiky podívat několik výprav z okolních škol jak krnovských, tak třeba bruntálských. Při supervizích i na seminářích sklízely paní učitelky pochvaly a slova uznání. Díky tomu nám prof. Hejný nabídl stát se jeho Majákovou školou, která bude zajišťovat podporu a metodické zázemí pro učitele, kteří se vydají na stejnou cestu jako my. Lektorky a prof. Hejný  také vyzvali paní učitelku Evu Nevídalovou, aby absolvovala lektorský kurz a stala se tak certifikovanou lektorkou metody VOBS. Studium již zahájila. Na žádost učitelů matematiky, budeme už ve školním roce 2015/2016 pilotovat výuku podle prof. Hejného i v šestých třídách na druhém stupni.

 

5. Matematická prostředí metody VOBS

Nejen o metodě VOBS, ale o výce matematiky vůbec vyšlo mnoho výstižných článků prof. Milana Hejného. Než se opakovat je lépe nechat vyjádřit jeho samotného a jiné odborníky:

K Hejného matematice mám výhrady … (HN 10.5. 2018)

Česká televize 13.11. 2016 “Filantrop Karel Janeček” (Pan Janeček podporuje H-mat a Hejneho matematiku)

Co je to “Hejného metoda”  (www.h-mat.cz)

Milan Hejný – Radost z radosti (2.11. 2016)

Česká televize 29.5. 2016 “Matematika hrou”

Lidové noviny 19.6. 2015 “Moji matematiku děti milují”

Aktuálně.CZ 2.3. 2015  “Dobrý učitel matematiky ji nemusí tolik umět …”

Aktuálně.CZ 16.12. 2014  “Jak naučit české děti matematiku …”

iDNES 14.12. 2014 “Matematiku má dítě v sobě, naslouchejte mu …”

iDnes 8.2. 2014 “Díky nové metodě učení zvládají páŤaci matematiku pro sedmáky”

www.ceskatelevize.cz 13.8. 2013 “Hejného zábavná matematika zásadně mění roli učitele” 

Matematika zdroj radosti – TEDx Bratislava 2013

 

6. Video ukázky s výuky v prostředích

 

Matematika podle prof. Hejného: Průřez výukou a metodami 1  – J. Matějková, 1. ročník

 

 

Matematika podle prof. Hejného: Průřez výukou a metodami 2  – J. Zdráhalová, 1. ročník

 

 

Matematika podle prof. Hejného: Děda Lesoň – I. Hoferková, 2. ročník

 

 

Matematika podle prof. Hejného: Krokování a schody – H. Kratochvílová, 2. ročník

 

 

Matematika podle prof. Hejného: Obchod – M. Jiroušková, 2. ročník

 

 

Matematika podle prof. Hejného: Autobus – E. Nevídalová, 3. ročník

 

Text: Karel Handlíř

Archivy