Výsledky konverzační soutěže

26. ledna 2015 proběhlo školní kolo konverzační soutěže v jazyce anglickém. Soutěž proběhla ve dvou kategoriích (6.-7.ročník, 8.-9.ročník) a byla rozdělena na písemnou část (slovní zásoba, mluvnice, poslech) a ústní část. Písemné části se zúčastnili všichni žáci 2. stupně a mohli si tak porovnat znalosti se svými kamarády. Ti, kteří dosáhli nejvyššího počtu bodů, postoupili do ústního kola.

26. ledna 2015 proběhlo školní kolo konverzační soutěže v jazyce anglickém. Soutěž proběhla ve dvou kategoriích (6.-7.ročník, 8.-9.ročník) a byla rozdělena na písemnou část (slovní zásoba, mluvnice, poslech) a ústní část. Písemné části se zúčastnili všichni žáci 2. stupně a mohli si tak porovnat znalosti se svými kamarády. Ti, kteří dosáhli nejvyššího počtu bodů, postoupili do ústního kola.Tam je čekali následující úkoly.

Soutěžící v I. kategorii (6.-7.ročník) měli za úkol popsat obrázek a poté hovořit na vylosované téma, které se týkalo každodenního života (např. popisovali kamaráda, rodinu, školu, město, oblíbené zvíře a nebo jak tráví svůj volný čas).
Soutěžící v II. kategorii (8.-9.ročník) měli o něco složitější zadání. Jejich úkolem bylo umět si správně poradit v nejrůznějších situacích (např. když hledají cestu, nakupují, objednávají si jídlo nebo dovolenou snů či navštíví lékaře v cizí zemi). Někteří soutěžící si dokázali nejen skvěle poradit, ale měli i originální nápady při řešení daných situací. Zvláštní cenu za originální pojetí získal Jan Bryndáč z 9.M.:-)
Všichni porotci děkují všem soutěžícím za dobré znalosti a příjemné vystupování. Vyhodnocování soutěže bylo napínavé až do samého konce, protože mnohé výkony byly vyrovnané a vítězství bylo velmi těsné.
Po sečtení písemné a ústní části se na předních místech umístili tito žáci:

I.kategorie (6.-7. ročník)
maximální počet bodů 55
1.-2. místo Tereza Pavlacká/7.M/ …55bodů
                    Dwayne T. Jordan/7.M/..55bodů
3. místo Tomáš Beeldman/7.M/…….54bodů

II. kategorie (8.-9. ročník)
maximální počet bodů 50
1. místo Eliška Jursová /8.M/……50bodů
2. místo Adéla Ptašniková /9.B/…48bodů
3. místo Sára Vysloužilová /8.M/ ..47bodů
               Sára Fusková /9.A/….….47bodů

Do okresního kola postupují žáci z prvního a druhého místa. Všem soutěžícím děkujeme za účast a vítězům přejeme hodně úspěchů v okresním kole.

Kabinet JA

Následující

Archivy