Biologická olympiáda na téma „Život stromu“

Na přelomu měsíce ledna a února se konalo školní kolo biologické olympiády pro 6. až 9. ročníky ZŠ a odpovídající ročníky gymnázia. Žáci byli rozděleni do dvou kategorií podle ročníků – kategorie D (6. – 7. třídy), kategorie C (8. – 9. třídy). Zejména druhá soutěžní kategorie měla silné obsazení.

Na přelomu měsíce ledna a února se konalo školní kolo biologické olympiády pro 6. až 9. ročníky ZŠ a odpovídající ročníky gymnázia. Žáci byli rozděleni do dvou kategorií podle ročníků – kategorie D (6. – 7. třídy), kategorie C (8. – 9. třídy). Zejména druhá soutěžní kategorie měla silné obsazení.

Každý ze soutěžících musel čelit záludným otázkám v podobě testu, který prověřil jejich teoretické znalosti. Nemohla chybět také praktická část v podobě poznávačky známých i méně neznámých rostlin a živočichů. Nejednou jsme se setkali s novým živočišným či rostlinným druhem, který biologové ještě doposud neobjevili. Na nejlepší z každé kategorie čekal na závěr laboratorní úkol. Jeho úspěšné zdolání si vyžadovalo umět pracovat s určovacím klíčem a poznat předložené vzorky větviček listnatých stromů podle pupenů. Někteří máme problém poznat stromy i s listy ne tak ještě, když jsou v období vegetačního klidu. Takže to soutěžící neměli opravdu nikterak jednoduché.
Kdo se nakonec stal vítězem v dané kategorii?
V kategorii D (6. – 7. třídy) se z vítězství radovala Veronika Studničková ze 7. M. Druhé a třetí místo obsadily žákyně 6. M, jmenovitě Anna StejskalováSimona Kulová. Za účast patří poděkování Štěpánu Hlaváčovi, rovněž ze třídy 6. M.
V kategorii C (8. – 9. třídy), jak už bylo řečeno, byla účast mnohem vyšší. Celkem se o přední příčky rozhodlo změřit síly 24 žáků. První místo vybojovala Anna Smékalová8. M. Druhé místo patřilo Johaně Handlířové9. M. Třetí místo si odnesla opět žákyně třídy 8. M a to Sandra Weissová.
Všem soutěžícím děkujeme za jejich výkony a s těmi nejlepšími se uvidíme v okresním kole na konci dubna.

Celkové výsledky k nahlédnutí zde.
Výsledková listina kategorie C a D

Za kabinet přírodopisu Petra Divecká

Archivy