Odpoledne u hasičů

První slunečný dubnový den využily děti z I. a II. oddělení ŠD k návštěvě hasičské zbrojnice v Kostelci. Děti si prohlédly vybavení zásahových vozidel, seznámily se s důležitými pomůckami, které hasiči používají v různých krizových situacích a prohlédly si i ostatní prostory. 

První slunečný dubnový den využily děti z I. a II. oddělení ŠD k návštěvě hasičské zbrojnice v Kostelci. Děti si prohlédly vybavení zásahových vozidel, seznámily se s důležitými pomůckami, které hasiči používají v různých krizových situacích a prohlédly si i ostatní prostory. Zelené travnaté plochy jsme využili k pohybovým aktivitám, které si pro děti připravil šikovný průvodce – hasič, pan Dan Vítek. Byla to zajímavá naučná hra, při které jsme si užili spoustu legrace a určitě si ji opět s chutí zahrajeme i ve školní družině. Na připraveném ohništi si děti pod odborným dohledem opekly špekáčky a snědly si dobroty, které jim připravily maminky. Chtěla bych touto cestou poděkovat veliteli hasičské zbrojnice panu Danovi, který nám umožnil strávit s dětmi pěkné odpoledne. Budeme se těšit na další společné aktivity a plodnou spolupráci.

text a foto Blanka Šrubařová

Archivy