Přírodovědná vycházka

Dokážete si představit pocity kosmonauta v nekonečném vesmíru? Všude kolem něj je volno, prázdno. Jeho tělo se vznáší volně prostorem…podobné pocity můžeme zažít i pod vodou. A tak se děti z 4.oddělení ŠD vydaly 14.5. na přírodovědnou vycházku kolem řeky Opavice s p. Bodešínským, aby se z nich stali malí objevovatelé.

 Dokážete si představit pocity kosmonauta v nekonečném vesmíru? Všude kolem něj je volno, prázdno. Jeho tělo se vznáší volně prostorem…podobné pocity můžeme zažít i pod vodou. A tak se děti z 4.oddělení ŠD vydaly 14.5. na přírodovědnou vycházku kolem řeky Opavice s p. Bodešínským, aby se z nich stali malí objevovatelé. 

Téma naučné vycházky bylo „ Život ve vodě a kolem ní“. Děti se od p. Bodešínského dozvěděly spoustu zajímavostí a samy si zkusily prozkoumávat živý svět ve vodě.
I když ze začátku nám nepřálo počasí a „ voda na nás padala i ze shora“, přesto děti s nadšením bádaly, co vše řeka skrývá. S pomocí lupy a odborné pomoci p. Bodešínského, zkoušely sestavit podle obrázků vývoj různých živočichů, najít stejné dvojice ptáků ( a to beze slov), některé ptáčky se nám podařilo vidět i přímo u řeky a velmi poutavé bylo poznávání živočichů a povídání o nich.
Nakonec se na nás usmálo i sluníčko a naplněná bříška dobrotkami od maminek, zakončila naši naučnou vycházku.
Tímto bych chtěla poděkovat hlavně p. Bodešínskému, že si na děti z družinky udělal čas a svým poutavým povídáním zpestřil odpoledne dětem.

Text a foto: Okapalová L.

Archivy